Tidligere arrangementer

... bliv inspireret af nogle af vores  seneste afholdte arrangmenter

Vi arrangerer jævnligt forskellige typer arrangementer for vores medlemmmer.

Her ser du et lille udpluk af dem, vi allerede har afholdt. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg os på Facebook for at holde dig opdateret om de nyeste  arrangementer.


Ved Flemming Noes-Rasmussen
Dato: Torsdag den 2. maj, klokken 15:00 – 16:30
Mødested: Foran Bernstorff Slot
Tilmelding: Der er ingen tilmelding


Bernstorff Slotshave er oprindelig anlagt af J H E Bernstorff i 1760’erne. Den nuværende udformning er dog cirka 100 år yngre. Vi går gennem parken sydover til Rosenhaven og de mange områder med frugttræer. På tilbagevejen til slottet passerer vi hestefoldene.

Vandretur Bernstorff Slotshave

Ved Niels Ulrik Kampmann Hansen
Dato: Onsdag den 1. maj klokken 15:00 - 16:00
Mødested: Hjørnet af Søndre Havnevej og Strandvejen
Tilmelding: Der er ikke tilmelding


Den første havn ved Skovshoved er over 150 år gammel. Vi finder kulturspor fra den gamle havn og kommer rundt i den nye havn og ser de faciliteter, der stadig er under implementering.

Vandretur Skovshoved

Gentoftes kultur- og lokalhistorie politik

Ved Borgmester Michael Fenger
Dato:Tirsdag den 23. april kl. 19.00-19.45
Mødested:Vangede menighedslokaler, Vangedvej 50
Tilmelding:Der er ikke tilmelding


Gentoftes borgmester Michael Fenger vil fortælle om kommunens syn på lokalhistorie og kulturarv. Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål om disse emner.


Det Danske Postvæsen 400 år

Ved Erland Hansen
Dato: Onsdag den 20. marts kl. 19.00-20.30
Mødested: Vangede Kirke, Vangedevej 50 eller Vangede Bygade 135
Tilmelding:Der er ikke tilmelding


I anledning af Postvæsenets 400-års jubilæum i 2024 inviterer Gentofte Lokalhistoriske Forening til et foredrag om Postvæsenet
i Gentofte Kommune gennem 400 år - fra start til slut.


Til højre ses Christian IV’s forordning fra 1624

Foredrag om Gartnerfamilien Døllner


Ved Marianne Lynn Rædkjær
Dato: Tirsdag den 12. marts kl. 19.00-21.00
Mødested: Gentofte Sognegård, Gentoftegade 21
Tilmelding: Der er ikke tilmelding


Fra 1700 til 1900 virkede mere end 10 medlemmer af Døllner og Dørschel familierne som slotsgartnere på de kongelige slotte og landsteder, blandt andet på Jægersborg Slot, Charlottenlund Slot, Bernstorff og flere andre steder. Marianne Rædkjær har afdækket familiens rødder og fortæller om gartnerne, deres familier og deres relationer til de kongelige/adelige.


Åbent hus på Christiansholms Fort


Ved Niels Ulrik Kampmann Hansen
Dato: Fredag den 1. marts, klokken 19:00 – 21:00
Mødested: Hvidørevej 26
Tilmelding: Der er ingen tilmelding


De færreste har haft mulighed for at komme indenfor i den flotte røde bygning på Hvidørevej. Som et led i Gentoftenatten, holder vi åbent hus i fortet. Man vil blive vist rundt og høre fortællingen om fortet, dets oprindelige formål, dets senere anvendelse som blandt andet bananmodneri og dets nuværende funktion i dag.

Rundvisning på Bernstorff Slot (forbeholdt medlemmer)

Ved kunsthistoriker Christian Apostoli
Dato: Tirsdag den 20. februar (kl.15, 16 eller 17)
Mødested: Bernstorff Slot

Tilmelding: Tilmelding til mroensholt@outlook.com,  med angivelse
af antal, navn og telefonnummer og ønsket tidspunkt.

Der er begrænset antal pladser, så der gælder ”først til mølle”.


Slottet blev oprindeligt opført som sommerbolig for udenrigsminister J. H. E. Bernstorff i årene 1759-65. I 1812 udgik slottet af Bernstorff-familiens eje, hvorefter slottet skiftede ejer adskillige gange. I 1842 erhvervedes slottet af Christian VIII, hvis søn, Frederik VII, i 1854 overdrog ejendommen til den daværende tronfølger, Prins Christian, den senere Christian IX. Christian IX gjorde Bernstorff Slot til samlingspunkt for sin store familie op igennem 1870'erne og 1880'erne. Ved Christian IX's død i 1906 gik slottet i arv til Christian IX's søn, Prins Valdemar, som blev slottets sidste royale beboer.


Selvom Bernstorff Slot i dag fungerer som et moderne møde- og konferencecenter, rummer det fortsat en række originale interiører, som stammer fra slottets opførelsestidspunkt i 1765. Det er med udgangspunkt i disse interiører, at slottets historie vil blive fortalt og udfoldet af kunsthistoriker Christian Claudio Apostoli ved denne eftermiddags tre sær-rundvisninger.

Foredrag om Gartnerierhvervet i Gentofte

Ved foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen
Dato: Tirsdag den 6. februar, klokken 17:00-18.30
Mødested: Dyssegård Bibliotek, Dyssegårdsvej 24
Tilmelding: Ingen tilmelding


I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet havde

gartnerierhvervet stor betydning i Gentofte. Det betegner en overgangs-

form mellem landbrug og villakvarter, som specielt prægede Dyssegård og Vangede områderne.


Foredraget er en lidt modificeret udgave af sidste års foredrag i samarbejde med Gentofte bibliotekerne.